• Sponsorlarimiz

    
  Vakıflar İstanbul I.Bölge Müdürlüğü olarak,
  tarihi değerlerimize sahip çıkan tüm sponsorlarımıza   
   teşekkür ederiz.
    

  PİYALEPAŞA CAMİİ

  Kaptan-ı Derye Piyale Paşa tarafından 1573 de Mimar Sanan’a yaptırmıştır. Bir kulliye halinde inşa edilen çok sütunlu Mimar Sinan anıtı, 6 kubbeli ve dikdörtgen plandadır. Caminin ortasındaki iki büyük sütuna dayanan kubbelerin ağırlığı duvarlardaki yan direklerle temele iner. Caminin üç tarafı kemer ve tonozludur, minaresi bunların üzerindedir 

  2008 yılında tamamlanan restorasyon çalışmalarının sponsorluğunu
  VAKIFBANK
  üstlenmiştir.
   

  YENİKAPI MEVLEVİHANESİ

  Mevleviliğin Konya’dan sonraki en önemli merkezi sayılan, Itri’nin, Dede Efendi’nin yetiştiği, siyaset, düşünce ve sanat hayatında derin etkiler bırakan Yenikapı Mevlevihanesi, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde, Topkapı surlarının karşısındaki Merkez Efendi Mahallesi’nde yer alıyor. 1597’de Yeniçeri Başhalifesi Malkoç Mehmet Efendi’nin bağışladığı arazide kurulan tekke, Mevleviliğin Osmanlı başkentindeki en büyük merkeziydi. Aşevi, çilehaneleri, misafirhanesi, mezarlıkları, semahanesiyle tam teşekküllü bir külliye olan tekke, bir "asitane"ydi. Bu külliyelerde, eli yatkın dervişler güzel sanatlar eğitiminden de geçiriliyordu.
   
  2010 yılında tamamlanan restorasyon çalışmalarının sponsorluğunu
  VAKIFBANK
  üstlenmiştir.

  BÜYÜK MECİDİYE (ORTAKÖY) CAMİİ

  Barok mimarisinin güzel örneklerinden biri olan ve Büyük Mecidiye Camii olarak da bilinen Ortaköy Camii, Abdülmecit tarafından 1853 yılında inşa ettirilmiştir. Ortaköy Camii, 1894 yılında gerçekleşen depremden sonra minaresinin külah bölümü yeniden düzenlenmiş; 1960 yılında göçme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı anlaşılınca temel güçlendirmesi yapılmış ve 1984 geçirdiği yangın felaketinden sonra  restore edilmiş ve eski ihtişamına kavuşturulmuştur. 
    
  2010 yılında başlatılan restorasyon çalışmalarının sponsorluğunu
  KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 
  üstlenmiştir. 

  DEFTERDAR İBRAHİM PAŞA CÂMİİ
  Ortaköy ile Kuruçeşme arasında, Defterdarburnu’nda, deniz kenarındadır.
  Bânisi, Defterdar İbrahim Paşa’dır. Cami, bânisinin adıyla anıldığı gibi; “Defterdarburnu Mescidi” ve “İhmal Paşa Câmii” olarak da bilinir. Cami bir 17. yüzyıl eseri olup, 17. yüzyılın ikinci yarısında 1661’de yapılmıştır.

  2010 yılında tamamlanan restorasyon çalışmalarının sponsorluğunu
  ACIBADEM A.Ş.
  üstlenmiştir. 

  EMİRGAN HAMİD-İ EVVEL CAMİİ

     
  1781 yılında I. Abdülhamit tarafından erken yaşta ölen şehzedelerinden Mehmed ve onun annesi Hümâşah hatun için yaptırılmıştır. Günümüzde daha çok Emirgân Camii olarak bilinir.
  Cami, bugün mevcut olan bir meydan çeşmesiyle, günümüze ulaşmayan hamam, fırın, değirmen gibi yapılarla bir külliye şeklinde 17. yüzyıla kadar Feridun bey bahçesi diye tanınan, o günden sonra " Emirgün", "Mirgün", " Emirgan" diye anılan yerde Emirgüneoğlu Yusuf Paşa'nın yaptırdığı görkemli sahil sarayın yerine inşa edilmiştir.
    
  2009 yılında tamamlanan restorasyon çalışmalarının sponsorluğunu
  ACIBADEM A.Ş.
  üstlenmiştir. 

  HÜSEYİN AĞA CAMİİ
     
   Hüseyin Ağa tarafından 1005 (1596) da yaptırılmıştır. Caminin geçirdiği yangından sonra uzun müddet bakımsız kaldığı, 1934 yılında Vakıflar tarafından ihata duvarları ile yeniden onarılmıştır. Duvarlar son onarımda belli bir yüksekliğe kadar Kütahya çinisiyle kaplıdır. Tavan ve tonozlar renkli kalemleriyle süslüdür. Minber ve kürsü ahşaptır. Mihrabın  önünde banisi Hüseyin Ağa’nın kabri ve yine Galatasaray ağalarından Davut Ağa’nın 1056 (1646) tarihli kabri vardır. Caminin avlusunda sanat değeri yüksek olan Mimar Sinan’ın eseri bir şadırvan vardır. Bu şadırvan Kasımpaşa’da Okmeydanı’nda bulunan Sinan Paşa Camii’nde buraya nakledilmiştir.  
   
  2012 yılında başlayan restorasyon çalışmalarının sponsorluğunu 
  DEMİRÖREN ŞİRKETLER GRUBU
  üstlenmiştir. 

  SÜLEYMANİYE TÜRBELERİ
     
   
  KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN TÜRBESİ
  Cihan padişahının türbesi, kendi adına inşa ettirdiği caminin kıble yönünde bir hazire içindedir.  Türbenin bir Sinan eseri olduğu bilinmektedir ve tezkirelerde de ismi geçmektedir. 6-7 Eylül 1566’da Zigetvar Seferi’nde, aynı adlı kalenin düşmesinden saatler önce vefat eden Sultan I. Süleyman’ın iç organları aynı yere gömülmüş ve cesedi tahnit edilerek 82 günlük bir yolculuktan sonra İstanbul’a getirilmiş ve türbe inşâ edilmiştir. Türbe; girişi doğuya bakacak şekilde, dıştan her bir kanadı 6.40 cm uzunluğunda köşeleri pahlı sekizgen kuruluş üzerine yükselen kesme küfeki taşıyla örülmüş ana gövdenin, iri palmet dizisi ile tezyin edilmiş kornişten sonra yarım küre formunda üzeri kurşun kaplı bir dış kubbe ile örtülmesiyle şekil bulmuştur.
  HASEKİ HÜRREM SULTAN TÜRBESİ
  İstanbul’da Kanuni Sultan Süleyman tarafından inşa ettirilen Süleymaniye Külliyesi’nin kıble yönüne 1558 Nisan’ında vefat eden Kanuni’nin eşi Haseki Hürrem Sultan adına bir türbe inşası emir buyrulmuş ve inşa defterleri dikkate alınırsa muhtemelen 1559 senesi ortalarında türbe inşası bitirilmiştir. Haseki Hürrem Sultan Türbesi, dışta sekizgen içte onaltıgen bir plan şeması üzerinde yükselir. Muntazam kesim küfeki taşlarıyla oluşturulan ana gövde, üstte kabartma olarak celi sülüs hat kuşaklı yüksek kasnakla geçilen 9.20 metre çapında yarım daire formlu ve kurşun kaplı bir kubbeyle son bulur.
   
  2011 yılında başlayan restorasyon çalışmalarının sponsorluğunu 
  GÜRYAPI İNŞAAT
  üstlenmiştir. 

  GALATA MEVLEVİHANESİ
     
    II.Bayezid döneminde 1491 yılında kurulmuştur.II. Mustafa döneminde 1765 de Tophane yangınıyla harap olan Mevlevihane bir yıl içinde inşa edilerek yeniden faaliyete geçmiştir.
  Sırasıyla Sultan III. Selim zamanında Şeyh Galib’in meşihat döneminde, II. Mahmud döneminde 1819 da Halet Efendi tarafından ve 1835 de ve Sultan Abdulmecid döneminde 1855 de büyük onarımlar geçirmiştir.
  1925 yılında tekkeler kapatıldıktan sonra bir süre ilkokul ve lojman olarak kullanıldıktan sonra 1967-1975 yıllarında gerçekleşen onarım ve düzenlemeyle müze olarak kullanılmaya başlamıştır
   
  2009 yılında tamamlanan restorasyon çalışmalarının sponsorluğunu 
  FİBA GAYRİMENKUL A.Ş.
  üstlenmiştir. 

  FATİH SULTAN MEHMET TÜRBESİ
         Fatih Sultan Mehmet Türbesi, Fatih Camii’nin mihrap duvarının hemen arkasında bulunmaktadır. Bu güne ulaşan türbe yapısı, Fatih’in 1481 yılındaki ölümünün ardından yapılarak, naaşının nakledildiği ilk yapı değildir. İlk yapının yapılış tarihi bilinmemekle birlikte, 1766 depreminde, cami gibi büyük hasara uğrayarak yıkılmış, aynı yıl içerisinde yeni yapının inşaatına başlanmıştır. 1766 yılından sonra yangınlarda vb. afetlerde zarar gören türbe sırasıyla I. Abdülhamit ve Sultan Abdülaziz dönemlerinde onarım görmüştür.
  Fatih Sultan Mehmet Türbesi yanı sıra;
  Fatih Sultan Mehmet’in eşi GÜLBAHAR HATUN TÜRBESİ
  Plevne kahramanı GAZİ OSMAN PAŞA TÜRBESİ
  VEYSEL PAŞA VE ÂBİDİN PAŞA MEZARLARI
  Abdurrahman Nurettin Paşa hazireSİ
  restorasyonları da yapılmaktadır.

  2011 yılında başlatılan restorasyon çalışmalarının sponsorluğunu
  YILMAZ YAPI TAAH. ve TİC. LTD. ŞTİ.
  (Hülya ve Yusuf Yılmaz) 
  üstlenmiştir. 

  SÜHEYLBEY CAMİİ
     

   Süheyl Bey vakfına kayıtlıdır. Fındıklı’daki mescid,  Necatibey Caddesinin üzerindedir. İlk olarak, 1591 yılında yaptırılan Mescidin banisi Süheyl Bey olup, 1873 yılında yeniden yaptırılmıştır. İkinci yapım sürecinin banisi ise, Sultan Abdülaziz’dir. Dönemin mimari üslubunun özellikleri doğrultusunda, fevkâni, tek kubbeli olarak inşâ edilmiştir.  Süheyl Bey Mescidi, 1957 yılındaki yol genişletme çalışmaları çerçevesinde çeşmesiyle beraber yıktırılmıştır. Projesi yapılan mescidin ihya çalışmaları devam etmektedir.

  2012 yılında başlayan restorasyon çalışmalarının sponsorluğunu 
  Nur Nisa Karabıçak
  Emin Yılmaz
  Hasan Altıntaş

  üstlenmiştir. 

  FATİH CAMİİ AVİZESİ

  Fatih Camiinde bulunan büyük avize, Camii restorasyonu sırasında alınarak LUMES Cam San. Tic. A.Ş.
  tarafından bakım ve onarımı yapılmıştır. 
   

  2011 yılında başlatılan restorasyon çalışmalarının sponsorluğunu
  LUMES CAM SAN. TİC. A.Ş.
  (Burhan Sevsevil)
  üstlenmiştir.