• İns.Kayn.ve Des.Hiz.Şb.Md.

   

  İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
  a-) İnsan gücü politikası ve planlaması konusunda yapılan çalışmaları takip etmek ve tekliflerde bulunmak,
  b-) Bölge Müdürlüğü personelinin sicil, disiplin, terfi, ücret, sendika ve benzeri özlük hakları işlemlerini yürütmek,
  c-) Bölge Müdürlüğüne ait hizmet içi programını uygulamak ve değerlendirmelerini takip etmek,
  d-) Bölge Müdürlüğü için gerekli araç, gereç, kırtasiye ve malzemeleri temin etmek, dağıtımını sağlamak, onarım hizmetlerini yürütmek, kayıtlarını tutmak ve harcamalara ilişkin
  tahakkuk işlemlerini yapmak,Hizmet araçlarının görevlendirilmesiyle ilgili işlemleri yürütmek.
  e-) Bölge Müdürlüğü hizmetleri için ihtiyaç duyulan taşınır ve taşınmazların kiralanması işlemlerini yürütmek,
  f-) Bölge Müdürlüğü hizmet binalarının temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma işlemlerini yürütmek,
  g-) Konut tahsisi, sağlık ve sosyal tesislerin kurulması ve yönetilmesi ile ilgili hizmetleri yürütmek,
  h-) Genel Müdürlükçe planlanan sağlık, eğitim ve sosyal tesisleri açmak, yönetimini sağlamak,
  ı-) Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek,
  i-) İhbar ve şikayetleri değerlendirmek, Bilgi edinme ve bilgi işlemle ilgili işlemleri koordine etme.
  j-) Amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.
  BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ
   
  SAYI
  GENEL İDARE HİZMETİ
  122
  TEKNİK HİZMETLER
  67
  AVUKATLIK HİZMETLERİ
  23
  SAĞLIK HİZMETLERİ
  4
  YARDIMCI HİZMETLER
  23
  İŞÇİ
  66
  TOPLAM
  307

   

   EĞİTİM DURUMU
  SAYI
  İLKÖĞRETİM
  65
  ORTAÖĞRETİM
  82
  ÖN LİSANS
  34
  LİSANS
  116
  LİSANSÜSTÜ
  10
  TOPLAM
  307