• İntifa ve Sosyal Hiz. Şb.Md

  1-MUHTAÇ AYLIĞI:
  Vakıflar Genel Müdürlüğünce, vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla 27.09.2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan " Vakıflar Yönetmeliği" hükümleri gereğince muhtaç aylığı bağlanmaktadır.

  MUHTAÇ AYLIĞINDAN YARARLANMA ŞARTLARI
  * Annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile % 40 ve üzeri engelli olan muhtaçlara;
  * Sosyal güvencesi olmaması,
  * Herhangi bir gelir veya aylığı bulunmaması,
  * Mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması,
  * Gelir getirici taşınır ve taşınmaz malı mevcut olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin bu yönetmelikle belirlenen muhtaç aylığı miktarını geçmemesi,
  halinde muhtaç aylığı bağlanır.

  BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
  Muhtaç aylığı başvuru formu,
  Engelliler için özrünü belirten sağlık kurulu raporu.

  BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ
  Muhtaç aylığı talebinde bulunan kişiler başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra engelli ise özrünü belirten sağlık kurulu raporunu ekleyip, ikamet ettiği ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne şahsen, posta yoluyla veya Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden başvuru yapabilirler. 2012 yılında muhtaç engelliler ile yetim çocukların her birine aylık olarak 354,24 TL ödenmektedir.

  2-VGM BURS HİZMETİ:
  Vakıflar Genel Müdürlüğünce vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla ailelerinin maddi durumu yeterli olmayan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İlk Öğretim ve Orta Öğretim okullarında öğrenim gören öğrencilere burs verilmektedir.
  Eğitim yardımından faydalanmak isteyen öğrenciler ilköğretim ve ortaöğretim okullarının öğretim yılının başladığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde Bölge Müdürlüklerinde  oluşturulacak müracaat kabul merkezlerine şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabilirler. Postadaki gecikmelerden dolayı Kurum sorumlu tutulamaz.
  2011-2012 yılı burs kontenjanı 812 öğrenci olup, her birine aylık 60 TL burs verilmektedir.

  3-MAZBUT VAKIFLARDA GALLE ÖDEMESİ:
  27.09.2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan " Vakıflar Yönetmeliğinin 53-54-55-56-57. maddesi’’ hükümleri doğrultusunda vakfiye şartı gereği vakıf evladı veya ilgilisi olduğunu ve gale fazlası almaya hak kazandığını gösteren mahkeme kararıyla; Bölge Müdürlüğümüze müracaat eden evlatların iş ve işlemleri yürütülmektedir.
   
  4-DEFİN :
  Vakıf taşınmaz hazirelerine Bakanlar Kurulu Kararıyla defin için izin verilenlerin defin işlemleri yürütülmektedir.

  5-YARDIM:
  Bağış yapanın şartı doğrultusunda ihtiyaçlılara yardım yapılması işlemleri yürütülmektedir.